ПРОЦЕДУРИ

Публична покана за Провеждане и изготвяне на пазарни проучвания и анализи на пазара на страните от Европа (Германия и Холандия), краен срок за кандидатстване 14.04.2017г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКАЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР

Публична покана за Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт: Машина за ламиниране на нетъкан текстил с полимер (чиста полиуреа) за направа на хидроизолационни платна по технология „резервоар с безшевно хидроизолационно покритие“ краен срок за кандидатстване 01.04.2017г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКАЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР