Полиуретани за изолация

Полиуретан за леене

Двукомпонентни полиуретани базирани на полиуретанова твърда пяна със затворени клетки (полиол и изоцианат), с плътност между 10 и 60 kg/m3. Използват се главно за подобряване на топлоизолационните характеристики на всякакъв вид части и изделия – от индустриални панели по прекъснат и непрекъснат метод, резервоари и цистерни, до запълване на различни кухини в индустрията и строителството, бойлери, камери и др.

Системи за леене