Полиуретанови бои за защита на повърхности

Бои втвърдяващи от влагата (MCU)

Еднокомпонентни полиуретанови бои които се втвърдяват (полимеризират) при контакт с влагата във въздуха. Този вид бои са много лесни за употреба, няма грешки при смесване и няма ограничено време за работа. Веднъж отворена опаковката, може да бъде затворена и след време отново да се работи с нея. Подходящи са за употреба на открито, в близост до солени басейни, работят в широки температурни граници и влажност на въздуха. Приложение: мостове, метални конструкции, корабостроене, тръбопроводи, резервоари, химическа и нефтена промишленост.