Апаратура

Електроапаратура - автоматични предпазители (мощни и миниатюрни), дефектнотокова защита, товарни прекъсвачи (шалтери), контактори, високомощни предпазители и основи, високомощни предпазители и основи, инсталационни ребени и шини, катодни отводители (арестори).

Филтри
Подкатегория
Подкатегория
Вид
Модел
Тип
Номинално напрежение
Номинален ток
Изключвателна способност
Брой полюси
Крива на изключване
Настройка на обхвата
Цена
Приложи
Подреди по
Подреди по