25% по-ниска цена на метални електро табла

25% по-ниска цена на метални електро табла

25% по-ниска цена на метални електро табла Промоция на метални електрически табла. Металните електрически табла се използват да поддържат електрическото напрежение в големи индустриални или строителни предприятия, както и в големи сгради, в които има нужда от по-мощна...

Заедно в борбата с COVID-19

Заедно в борбата с COVID-19 Бързото разпространение на Корона вирус Covid 19 налага необходимостта от по-висока продуктивност при третиране на повърхности за дезинфекция. Сега съществуващите съоръжения за дезинфекция са недостатъчно продуктивни и/или безопасни за...