ИЗМЕРВАТЕЛИ

ИЗМЕРВАТЕЛИ

  ФИЛТЪР
  Филтър
  Активен товар
  Show MoreShow Less
  Напрежение на бобината
  Show MoreShow Less
  Степен на защита
  Show MoreShow Less
  Тип на уреда
  Show MoreShow Less
  Управляващо напрежение
  Show MoreShow Less
  Индуктивен товар
  Show MoreShow Less
  Входно напрежение
  Show MoreShow Less
  Измервана величина
  Show MoreShow Less
  Обхват на измерване
  Show MoreShow Less
  Модел
  Show MoreShow Less
  Изходящ товар
  Show MoreShow Less
  Изходен ток
  Show MoreShow Less
  Изходно напрежение
  Show MoreShow Less
  Цокъл
  Show MoreShow Less
  Захранване
  Show MoreShow Less
  Номинален ток
  Show MoreShow Less
  Номинално напрежение
  Show MoreShow Less
  Обхват на действие
  Show MoreShow Less
  Тип на датчика
  Show MoreShow Less
  Напрежение
  Show MoreShow Less
  Тип на контактите
  Show MoreShow Less
  Обхват на броене
  Период за настройка
  Ценови диапазон
  ИЗМЕРВАТЕЛИ

  ИЗМЕРВАТЕЛИ

  Измерватели на напрежение, ток и честота са от основните инструменти, използвани в електротехниката и електрониката. Тези инструменти са необходими за измерване на различни параметри на електрическите съоръжения и уреди, които са от ключово значение за тяхната правилна работа и безопасност.

  Измервателите на напрежение се използват за измерване на напрежението в електрическите вериги. Те могат да измерват както постоянното, така и променливото напрежение. Измерването на напрежението е от основно значение при изпитване на електрически уреди и съоръжения, както и при отстраняване на неизправности.

  Измервателите на ток се използват за измерване на тока в електрическите вериги. Те могат да измерват както постоянния, така и променливия ток. Измерването на тока е необходимо за изчисляване на мощността на уредите и съоръженията, както и за откриване на неизправности.

  Измервателите на честота се използват за измерване на честотата на електрическите сигнали. Те могат да измерват както нискочестотните, така и високочестотните сигнали. Измерването на честотата е от значение при работа с електронни уреди и съоръжения, като например при измерване на честотата на сигнали в радио и телевизионните приемници.

  Независимо от това, за какво се използват измервателите на напрежение, ток и честота, те са от съществено значение за електротехниката и електрониката. Тези инструменти позволяват на техниците да измерват и анализират различни параметри на електрическите вериги и съоръжения, което е от ключово значение за правилната им работа и безопасност.

  AGstore предлага измерватели с гарантирано качество и конкурентни цени от директени производители и вносители.
  Пожелаваме Ви приятно пазаруване!