ИЗМЕРВАТЕЛИ

ИЗМЕРВАТЕЛИ

  ФИЛТЪР
  Филтър

  Активен товар

  ОтвориЗатвори

  Напрежение на бобината

  ОтвориЗатвори

  Степен на защита

  ОтвориЗатвори

  Тип на уреда

  ОтвориЗатвори

  Управляващо напрежение

  ОтвориЗатвори

  Индуктивен товар

  ОтвориЗатвори

  Входно напрежение

  ОтвориЗатвори

  Измервана величина

  ОтвориЗатвори

  Обхват на измерване

  ОтвориЗатвори

  Модел

  ОтвориЗатвори

  Изходящ товар

  ОтвориЗатвори

  Изходен ток

  ОтвориЗатвори

  Изходно напрежение

  ОтвориЗатвори

  Цокъл

  ОтвориЗатвори

  Захранване

  ОтвориЗатвори

  Номинален ток

  ОтвориЗатвори

  Номинално напрежение

  ОтвориЗатвори

  Обхват на действие

  ОтвориЗатвори

  Тип на датчика

  ОтвориЗатвори

  Напрежение

  ОтвориЗатвори

  Тип на контактите

  ОтвориЗатвори

  Обхват на броене

  Период за настройка

  Ценови диапазон
  ИЗМЕРВАТЕЛИ

  ИЗМЕРВАТЕЛИ

  Измерватели на напрежение, ток и честота са от основните инструменти, използвани в електротехниката и електрониката. Тези инструменти са необходими за измерване на различни параметри на електрическите съоръжения и уреди, които са от ключово значение за тяхната правилна работа и безопасност.

  Измервателите на напрежение се използват за измерване на напрежението в електрическите вериги. Те могат да измерват както постоянното, така и променливото напрежение. Измерването на напрежението е от основно значение при изпитване на електрически уреди и съоръжения, както и при отстраняване на неизправности.

  Измервателите на ток се използват за измерване на тока в електрическите вериги. Те могат да измерват както постоянния, така и променливия ток. Измерването на тока е необходимо за изчисляване на мощността на уредите и съоръженията, както и за откриване на неизправности.

  Измервателите на честота се използват за измерване на честотата на електрическите сигнали. Те могат да измерват както нискочестотните, така и високочестотните сигнали. Измерването на честотата е от значение при работа с електронни уреди и съоръжения, като например при измерване на честотата на сигнали в радио и телевизионните приемници.

  Независимо от това, за какво се използват измервателите на напрежение, ток и честота, те са от съществено значение за електротехниката и електрониката. Тези инструменти позволяват на техниците да измерват и анализират различни параметри на електрическите вериги и съоръжения, което е от ключово значение за правилната им работа и безопасност.

  AGstore предлага измерватели с гарантирано качество и конкурентни цени от директени производители и вносители.
  Пожелаваме Ви приятно пазаруване!