Отказ от поръчка

Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП имате право в 14 дневен срок да се откажете от поръчката. За целта, моля, попълнете Формуляр за отказ и изпратете на нашия имейл.