ТАЙМЕРИ

ТАЙМЕРИ

  ФИЛТЪР
  Филтър

  Активен товар

  ОтвориЗатвори

  Напрежение на бобината

  ОтвориЗатвори

  Степен на защита

  ОтвориЗатвори

  Тип на уреда

  ОтвориЗатвори

  Управляващо напрежение

  ОтвориЗатвори

  Индуктивен товар

  ОтвориЗатвори

  Входно напрежение

  ОтвориЗатвори

  Измервана величина

  ОтвориЗатвори

  Обхват на измерване

  ОтвориЗатвори

  Модел

  ОтвориЗатвори

  Изходящ товар

  ОтвориЗатвори

  Изходен ток

  ОтвориЗатвори

  Изходно напрежение

  ОтвориЗатвори

  Цокъл

  ОтвориЗатвори

  Захранване

  ОтвориЗатвори

  Номинален ток

  ОтвориЗатвори

  Номинално напрежение

  ОтвориЗатвори

  Обхват на действие

  ОтвориЗатвори

  Тип на датчика

  ОтвориЗатвори

  Напрежение

  ОтвориЗатвори

  Тип на контактите

  ОтвориЗатвори

  Обхват на броене

  Период за настройка

  Ценови диапазон
  ТАЙМЕРИ

  ТАЙМЕРИ

  Таймерите са важен компонент в електротехниката, който се използва за контрол на времето, за което са активирани различни електрически устройства. Те могат да бъдат програмирани да включват или изключват електрически уреди в определен момент или за определен период от време, като по този начин се улеснява управлението на електропотреблението.

  Таймерите са полезни в много приложения в електротехниката, като например в автоматичното включване и изключване на осветление, вентилационни системи и други устройства. Те могат да бъдат използвани и в системи за автоматичен контрол на климатичните условия, като например отопление и охлаждане, които да се активират и изключат според програмираното време.

  Таймерите са налични в различни размери и форми, като могат да бъдат механични или електронни. Механичните таймери използват механичен механизъм, за да програмират времето, докато електронните таймери използват микроконтролери и други електронни компоненти за програмиране на времето.

  Когато се избира таймер за определено приложение, е важно да се вземат предвид различните функции, които той може да осъществи, като например максимално време за програмиране, входове и изходи за връзка с други устройства, и съвместимост със съществуващата електрическа инсталация.

  Таймерите в електротехниката предлагат голяма гъвкавост и удобство при управлението на различни устройства. Те могат да бъдат използвани в домашни и комерсиални среди, за да се контролира енергопотреблението и да се улесни управлението на електрическите уреди.